Przejdź do stopki

WRĘCZONO AKTY NADANIA STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOM

WRĘCZONO AKTY NADANIA STOPNIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELOM

Treść

04 września 2023 roku Wójt Gminy Stężyca wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego siedmiu nauczycielkom, które zdały egzamin na stopień nauczyciela mianowanego:

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy – 3 nauczycieli

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Szymbarku – 1 nauczycielka

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej – 2 nauczycielki

- Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu – 3 nauczycielki

Przy wręczaniu aktu nadania stopnia awansu zawodowego, nauczyciel mianowany składa uroczyste ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”