Przejdź do stopki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 Tytuł projektu: Budowa centrum rekreacji w Szymbarku Nr umowy: UDA-RPPM.09.03.00-00-120/09-00 z dnia 19.08.2010 r. Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Op

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego Tytuł projektu: Młodzi Kaszubi ruszają w świat z angielskim Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-22-154/08-00 z dnia 16.12.2008 r. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Ka