Przejdź do stopki

Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca

Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca

Treść

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka  4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Tytuł projektu: Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca

Nr umowy: 00976-6173-SW1102960/14/15

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rybacki

Całkowita wartość projektu:
3 227 477,00 zł

Wartość dofinansowania:
800.000,00 zł

Udział środków finansowych pochodzących z UE w operacji: 600.000,00 zł

Udział środków finansowych krajowych w operacji: 200.000,00 zł

Wskaźnik produktu: W wyniku realizacji operacji wybudowano kompleksową, publiczną infrastrukturę turystyczną w postaci stanicy w Stężycy, zlokalizowaną nad brzegiem Jeziora Raduńskiego Górnego.

Okres realizacji projektu: 2014-2015