Przejdź do stopki

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00442-6930-UM1130601/14
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
47 287,35 zł

Wartość dofinansowania:
30 756,00 zł

Wskaźnik produktu: kompleksowa i ogólnodostępna infrastruktura w postaci siłownia zewnętrznej w miejscowości Gołubie poprzez montaż 10 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z tablicą informacyjną.

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Zdjęcia