Przejdź do stopki

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00258-6921-UM1100271/14
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 413 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
719 550,01 zł

Wartość dofinansowania:
292 500,00 zł

Wskaźnik produktu: rozbudowano stację uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś, która zapewnia bezawaryjne dostawy wody w miejscowościach Nowa Wieś, Klukowa Huta,  Kamienica Szlachecka, Danachowo, Bolwerk, Ostrowo, Chróstowo oraz Żuromino

Okres realizacji projektu: 2014 -2015