Przejdź do stopki

Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

Treść

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Tytuł projektu: Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

Nr umowy: 01040-6173-SW1103112/14/15

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"
Środek 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rybacki

Całkowita wartość projektu:
115.952,20 zł

Wartość dofinansowania:
80.100,00 zł

Wskaźnik produktu: W wyniku realizacji operacji wybudowano kompleksową, publiczną infrastrukturę turystyczną w postaci trasy turystycznej do nordic walking wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy.

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Zdjęcia