Przejdź do stopki

Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężyca

Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężyca

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju –  mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężyca

Nr umowy o przyznanie pomocy: 01807-6930-UM1143657/14
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
97 903,08 zł

Wartość dofinansowania:
50 000,00 zł

Wskaźnik produktu: zakup 20 szt. kajaków, 40 szt. wioseł do kajaków, 40 szt. kamizelek kajakowych, 7 szt. rowerów wodnych czteroosobowych, 4 szt. desek do SUP oraz 4szt. wioseł do desek SUP; sprzęt wodny wraz z wyposażeniem zakupiono w celu bezpłatnego udostępniania mieszkańcom i turystom, którzy chcą atrakcyjnie spędzić czas nad Jeziorem Raduńskim Górnym w Stężycy oraz nad Jeziorem Dąbrowskim w Gołubiu

Okres realizacji projektu: 2014-2015

Zdjęcia