Przejdź do stopki

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymbarku oraz budowa wodociągów w Szymbarku, Klukowej Hucie i Pypkowie

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymbarku oraz budowa wodociągów w Szymbarku, Klukowej Hucie i Pypkowie

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymbarku oraz budowa wodociągów w Szymbarku, Klukowej Hucie i Pypkowie

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00275-6921-UM1100311/14
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie 413 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
941 250,62 zł

Wartość dofinansowania:
382 622,00 zł

Wskaźnik produktu: rozbudowano stację uzdatniania wody w miejscowości Szymbark oraz wybudowano wodociągi w miejscowościach Szymbark, Klukowa Huta i Pypkowo, co zapewni bezawaryjne dostawy wody w miejscowościach Szymbark, Krzeszna, Wieżyca, Kolano, Potuły, Nowa Sikorska Huta, Stara Sikorska Huta, Klukowa Huta oraz Pypkowo

Okres realizacji projektu: 2015