wróć
Wybrany okres:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymbarku oraz budowa wodociągów w Szymbarku, Klukowej Hucie i Pypkowie

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymbarku oraz budowa wodociągów w Szymbarku, Klukowej Hucie i Pypkowie Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja,

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Gołubie Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, kt&

Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężyca

Zakup kajaków i rowerów wodnych uatrakcyjniających ofertę rekreacyjną Gminy Stężyca Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju –  mały projekt Programu R

Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy

Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego w Stężycy Czwartek, 1 stycznia 1970 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Tytuł projektu: Budowa trasy turystycznej wokół Nadraduńskiego Centrum Turystyczno-Rekreacy

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Wieś Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja,

Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca

Budowa stanicy w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężyca Czwartek, 1 stycznia 1970 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka  4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa&rdqu

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Stężyca

Czwartek, 1 stycznia 1970 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej Stęży

Budowa ekologicznego parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe

Budowa ekologicznego parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, kt&oa

„Budowa hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino”

„Budowa hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino” Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, kt&o

Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w Stężycy

Budowa Nadraduńskiego Centrum Turystyczno – Rekreacyjnego w Stężycy Czwartek, 1 stycznia 1970 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo, realizowana w ramach Środka  4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa&rdqu

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program

Wyposażenie świetlic w miejscowościach Stężycka Huta, Gapowo, Nowe Czaple i Łączyno

Wyposażenie świetlic w miejscowościach Stężycka Huta, Gapowo, Nowe Czaple i Łączyno Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program

Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Stężyca

Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Stężyca Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program

Budowa parkingu w Klukowej Hucie celem podniesienia atrakcyjności miejscowości

Budowa parkingu w Klukowej Hucie celem podniesienia atrakcyjności miejscowości Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, któr

Zakup łódek na potrzeby Stężyckiej Akademii Żeglarskiej

Zakup łódek na potrzeby Stężyckiej Akademii Żeglarskiej Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, któr

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, któr

Przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania wody – etap 1

Przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania wody – etap 1 Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Roz

Budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy

Budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu

Wykorzystanie walorów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji – oznakowanie turystyczne Gminy Stężyca”

Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Program

Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Stężyca poprzez budowę placów zabaw oraz boiska sportowego w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka i Borucino”

Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Stężyca poprzez budowę placów zabaw oraz boiska sportowego w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka i Borucino” Czwartek, 1 stycznia 1970 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskic