Przejdź do stopki

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Zakup łódek na potrzeby mieszkańców i turystów Gminy Stężyca

Nr umowy: 00941-6930-UM1141774/12
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
42.531,93 zł

Wartość dofinansowania:
25.000,00 zł

Wskaźnik produktu: zakup łodzi klasy PUCK oraz czterech łódek klasy OPTYMIST wraz z wyposażeniem, wydanie ulotek informacyjno-promocyjnych o żeglarstwie w Gminie Stężyca

Okres realizacji projektu: 2013

Zdjęcia