Przejdź do stopki

Wyposażenie świetlic w miejscowościach Stężycka Huta, Gapowo, Nowe Czaple i Łączyno

Wyposażenie świetlic w miejscowościach Stężycka Huta, Gapowo, Nowe Czaple i Łączyno

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Wyposażenie świetlic w miejscowościach Stężycka Huta, Gapowo, Nowe Czaple i Łączyno

Nr umowy: 00911-6930-UM1141795/12
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
32 064,37 zł

Wartość dofinansowania:
21.159,32 zł

Wskaźnik produktu: wyposażenie 4 pomieszczeń przeznaczonych na świetlice wiejskie poprzez zakup mebli oraz sprzętów rekreacyjnych

Okres realizacji projektu: 2013