Przejdź do stopki

Budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy

Budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy

Nr umowy: 00094-6921-UM1100164/11 z dnia 19.08.2011 r.
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
128.813,07 zł

Wartość dofinansowania:
66.971,00 zł

Wskaźnik produktu: budowa kolektorów słonecznych na budynkach Domu Pomocy Społecznej i Domu Sportowca w Stężycy

Okres realizacji projektu: 2012

Zdjęcia