Przejdź do stopki

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gołubie

Nr umowy: 00107-6930-UM1130139/11 z dnia 21.09.2011 r.
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
61.603,32 zł

Wartość dofinansowania:
40.067,00 zł

Wskaźnik produktu: budowa placu zabaw w miejscowości Gołubie

Okres realizacji projektu: 2012