Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Stężyca

Treść

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej Stężyca

Nr umowy: POIS.01.01.00-00-049/14-00

Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Fundusz Spójności

Całkowita wartość projektu:
267 760,00 zł

Wartość dofinansowania:
180 891,04 zł

Wskaźnik produktu: Opracowanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności budowy sieci kanalizacyjnej Stężyca

Okres realizacji projektu: 2014-2015