Przejdź do stopki

Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Stężyca

Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Stężyca

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Utworzenie punktu informacji turystycznej w miejscowości Stężyca

Nr umowy: 00856-6930-UM1141384/12
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
34 325,10 zł

Wartość dofinansowania:
19.442,52 zł

Wskaźnik produktu: wyposażenie pomieszczenia przeznaczonego na informację turystyczną poprzez zakup wyposażenia – mebli, sprzętu komputerowego oraz stojaków i wieszaków na foldery i ulotki

Okres realizacji projektu: 2013

Zdjęcia