Przejdź do stopki

RP.GN.6840.1.2020.KR     WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie  tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl   Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40  ust. 1 pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

RP.GN.6840.2.2020.KR     WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie  tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl   Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości

RP.GN.6840.3.2020.KR WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie  tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl   Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt 1 i ust. 3 i art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruc

RP.GN.6840.4.2020.KR WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie  tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl     Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t

Wójt Gminy Stężyca informuje, że w związku z epidemią i zwalczaniem wirusa COVID-19 wszelkie informacje dotyczące występowania zjawiska przemocy w rodzinie można zgłaszać pod niżej wymienionymi numerami telefonów, w godzinach urzędowania GOPS i Urzędu Gminy: - Przewodni

Z uwagi na szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną odwołane zostały wszystkie zaplanowane wyjazdowe akcje poboru krwi, w tym również w Stężycy, która zaplanowana była na dzień 28 marca 2020r. przy Domu Sportowca. Osoby chętne do oddania krwi zapraszamy do siedziby

Przypomnienie o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi z I kwartał 2020 roku  do 31 marca 2020 roku.  

W związku z  zaistniałą  sytuacją  epidemiczną  informuję, że zaplanowana dyskusja publiczna dnia 24.03.2020 r. godz. 9.00 dotycząca n/w planów zagospodarowania przestrzennego: - fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działki nr 283/7) - fragmen

W związku z sytuacją epidemiczną odwołuje się planowaną na dzień 28 marca 2020 roku akcję do oddania krwi w Mobilnym Centrum Krwiodawstwa – Krwiobusie, przy Domu Sportowca, ul. Abrahama 11 w Stężycy.

Od dnia  18.03.2020 r. do 16.04.2020 r.   wyłożenie  są  do publicznego wglądu n/w projekty  miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego: - fragmentu obrębu geodezyjnego Gołubie (dla terenu działki nr 283/7) - fragmentu obrębu geod

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia