Przejdź do stopki

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Treść

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

W dniach od 30 sierpnia 2022 roku do 2 września 2022 roku w Urzędzie Gminy Stężyca odbyło się wręczenie laptopów wraz z akcesoriami dla dzieci i młodzieży z Gminy Stężyca. Wartość zakupionego sprzętu wynosi 244 093,50 zł. Sprzęt komputerowy wręczany był według kolejności wpływu oświadczeń składanych przez wnioskodawców.

W związku z realizacją w Gminie Stężyca projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU,  działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2291/2022 98 uczniów otrzyma nowy sprzęt komputerowy. Przekazany sprzęt komputerowy pozwoli uczniom z naszej gminy na dogodną realizację obowiązku szkolnego i wyeliminowane zostaną ograniczenia w dostępie do cyfrowej edukacji.