Przejdź do stopki

BIOODPADY gdzie wyrzucać i z jakich worków korzystać?

Treść

Bioodpady to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby lub biogazu, z którego można wytworzyć energię.

Zgodnie z zasadami segregacji, odpady biodegradowalne należy wyrzucać luzem do brązowego pojemnika na odpady.

Bioodpadów nie należy wyrzucać do pojemnika w torebkach lub workach foliowych. Kawałki folii (nikt ich nie rozpakowuje ręcznie!) nawet po profesjonalnym przetworzeniu mogą dostać się do bioodpadów zanieczyszczając je i uniemożliwiając ich kompostowanie. Aby nie zanieczyścić pozostałych bioodpadów tworzywem sztucznym, można używać worków kompostowalnych lub biodegradowalnych oraz toreb i opakowań papierowych.