wróć
Wybrany okres:

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIŻEJ OPISANYCH DZIAŁEK

Poniedziałek, 16 kwietnia 2018 położonych w obrębie geodezyjnym Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 9 kwietnia 2018 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 103/3 obszaru 0,50 ha i 104/3 obszaru 0,67 ha, KW GD1R/00010966/5, położonych w obrębie Łosienice, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

INFORMACJA - ODWOŁANIE PRZETARGU

Czwartek, 5 kwietnia 2018 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) odwołuje ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej działki nr: 119/29 obszaru 13,0661 ha i 119/44 cz. obszaru 1,7287 ha, KW GD1R/00055318/5

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Poniedziałek, 12 marca 2018 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 26 lutego 2018 ODWOŁANIE PRZETARGU WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 119/29 obszaru 13,0661 ha i 119/44 cz. o

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZ EZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Poniedziałek, 26 lutego 2018 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Poniedziałek, 29 stycznia 2018 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 253/5 OBSZARU 0,074 HA

Poniedziałek, 15 stycznia 2018 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki nr 253/5 obszaru 0,074 ha, KW GD1R/00032691/6, położonej w obrębie Gapowo, stanowiącej własność Gminy Stężyca na okres 30 lat.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 4 grudnia 2017 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 103/3 obszaru 0,50 ha i 104/3 obszaru 0,67 ha, KW GD1R/00010966/5, położonych w obrębie Łosienice, stanowiących własność Gminy Stężyca na okres 10 lat.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Piątek, 17 listopada 2017 Na podstawie art. 37, art. 38 i 40 ust. 1, pkt 2, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny ograniczony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Poniedziałek, 6 listopada 2017 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 9 października 2017 Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/395/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 9 października 2017 Na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/395/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Poniedziałek, 2 października 2017 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXIV/396/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 133/2017 r. z dnia 29.09.2017 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Środa, 27 września 2017 WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 119/6 obszaru 2,48 ha, KW GD1R/00039325/9, 119/9 obszaru 1,05 ha, KW GD1R/0

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Środa, 27 września 2017 WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmujących działki nr: 299cz. obszaru 0,14 ha, KW GD1R/00031308/8, 300cz. obszaru 0,91 ha, KW GD1R

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Piątek, 25 sierpnia 2017 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Piątek, 25 sierpnia 2017 stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.