wróć
Wybrany okres:

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 552

Wtorek, 11 kwietnia 2017 Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), Uchwały nr XXII/351/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy St

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY

Wtorek, 4 kwietnia 2017 WÓJT GMINY STĘŻYCA ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl Na podstawie art.37, art.38 i 40 ust.1, pkt 2, ust.2a i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490) ogłasza I przetarg ustny ograniczony

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wtorek, 4 kwietnia 2017 Na podstawie art.37, art.38 i 40 ust.1, pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 3, § 4 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Piątek, 24 marca 2017 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r.poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Stężyca ogłasza, co następuje: z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczono do oddania w dzierżawę na cele rolne następujące nieruchomości:

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wtorek, 7 marca 2017 na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości obejmujących działki: nr 654/4, obszaru 93 m2 oraz nr 654/5, obszaru 93 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stężyca, JR 557, KW GD1R/00032619/8, stanowiących własność Gminy Stężyca, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wtorek, 14 lutego 2017 Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), Uchwały nr XIX/330/2017 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 16/2017 r. z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wtorek, 14 lutego 2017 na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Piątek, 10 lutego 2017 Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm.), Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 11/2017 r. z dnia 09.02.2017 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium, na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Piątek, 13 stycznia 2017 Wójt Gminy Stężyca ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca woj. pomorskie, powiat kartuski bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 40 Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) podaje do publicznej wiadomości wykaz  n

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Piątek, 2 grudnia 2016 Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. Parkowej 1 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Czwartek, 1 stycznia 1970 WÓJT GMINY STĘŻYCA stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

WÓJT GMINA STĘŻYCA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych działek, położonych w obrębie Czaple, gmina Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą nr GD1R/00013051/9

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻĄWĘ

Czwartek, 1 stycznia 1970 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. z 2015 r.poz.1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Stężyca ogłasza, co następuje:

WÓJT GMINY STĘZYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Czwartek, 1 stycznia 1970 Na podstawie art.35 i art. 37 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stężyca, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby -właściciela nakładów poniesionych na wybudowanie domku, która dzierżawi działkę objętą wykazem, na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat:

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Czwartek, 1 stycznia 1970 Wójt Gminy Stężyca z siedzibą przy ul. 9 Marca 7 w Stężycy na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁOSZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych działek, położonych w obrębie Czaple, gmina Stężyca, stanowiących własność Gminy Stężyca, dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi Księgę wieczystą nr GD1R/00013051/9

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRNICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca, położonych w Stężycy:

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości obejmującej część działki nr 167/7 obszaru 1,28 ha, KW GD1R/00038747/6, położonej w obrębie Stężyca, stanowiącej własność Gminy Stężyca na okres 3 lat.

WÓJT GMINY STĘŻYCA 0GŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Czwartek, 1 stycznia 1970 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 599, obszaru 1200 m2, położonej w obrębie geodezyjnym Stężyca, JR 360, KW GD1R/00058599/9, stanowiącej własność Gminy Stężyca.