wróć

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY STĘŻYCA

RP.GN.6840.5.2021.JS

SPROSTOWANIE

ogłoszenia  o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stężyca

Wójt Gminy Stężyca prostuje treść ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stężyca, oznaczonej jako działka nr 112/36 i 112/37 obręb ewidencyjny Stężyca, objętej księgą wieczystą nr GD1R/00038744/5 (działka nr 112/36) i KW GD1R/00035547/3 (działka 112/37), ogłoszonym na dzień 9 lipca 2021 r. o godz. 9,00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.), w następujący sposób: w pkt. 6 i 7 ogłoszenia zamiast:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 6 lipca 2021 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz. nr 112/36 i 112/37” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

 

otrzymuje brzmienie:

I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.).

Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 5 sierpnia 2021 r. z dopiskiem „Przetarg Stężyca, dz. nr 112/36 i 112/37” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

 

Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 31 maja 2021 r. znak: RP.GN.6840.5.2021.JS pozostają bez zmian.

 

Informacja o  miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

-        na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

-        na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

-        strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl, prasa.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.

Tagi