Przejdź do stopki

Przedstawiciele Gminy Stężyca zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku i Koło Gospodyń Wiejskich Roku do edycji akcji Mistrzowie Agro – plebiscyt organizowany jest przez „Dziennik Bałtycki oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”. Nominacje do

Informujemy, że w związku z przebudową drogi powiatowej relacji Stężyca – Gołubie, od dnia 4 października br. nastąpi całkowite wyłączenie z ruchu odcinka leśnego. Prosimy, aby korzystać z objazdów. Zadanie realizowane jest przez Powiat Kartuski, z pomocą finansową Gminy

W ramach projektów „Kobiety z tradycją ku nowoczesności” oraz „Ja, ty, my...sąsiedzi” współfinansowanych z dotacji gminy Stężyca i Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego Wieżyca w dniu 23 września 2021r. w auli szkolnej w Kamienicy Szlacheckiej odbyło się

Zakończono już nabór formularzy rekrutacyjnych do Klubu NESTOR. Komisja rekrutacyjna wyłoniła 20 przyszłych uczestników Klubu, a 2 osoby z powodu limitu miejsc umieszczono na liście rezerwowej. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Klubie otrzymają o tym pisemną informację.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie Rada Gminy Stężyca podczas XXV sesji podjęła uchwałę w sprawie dofinasowania w kwocie 5.850 zł., na zakup szczepionki przeciwko grypie. Tym samym seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu Gminy Stężyca będą mogli skorzystać z bezpłatnej szcze

Gmina Stężyca  cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób, które poszukują swojego - miejsca na ziemi. Już od pewnego czasu w wydziale nieruchomości urzędu gminy Stężyca widać wzmożony ruch, a tym samym znacznie wzrosło zainteresowanie transakcjami kupna &nd

W budżecie gminy zabezpieczono środki na modernizację drogi ks. Bernarda Sychty w Klukowej Hucie. Na początku czerwca Gmina Stężyca otrzymała informację, iż zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Klukowej Hucie – ul. Ks. Bernarda Sychty&

Na przełomie września i października br. rozpocznie się remont nawierzchni drogi powiatowej na 1932G – ul. Doktora Majkowskiego w Stężycy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników. Wobec powyższego, w zw

W związku z trwającym Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID -19 przypomina się numery telefonów do 4 punktów szczepień populacyjnych w Gminie Stężyca:   Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stężycy  - 58 684-60-35 Ośrodk

11 sierpnia 2021 r. Zarząd Powiatu kartuskiego podpisał umowę z wykonawcą robót: COLAS Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie. Wartość zawartej umowy wynosi 9 345 458,22 zł brutto. W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest rozbudowa odcinka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy informuje o naborze osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach dla seniorów – Klubu NESTOR. Zajęcia w Klubie przeznaczone są dla osób: będących mieszkańcami Gminy Stężyca, w wieku 60+

Urząd Gminy w Stężycy informuje, że  w dniach od 1 do 15 września 2021 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie gminy Stężyca,

40 uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca otrzymało stypendia Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021.   Aby uzyskać stypendium należało spełnić określone kryteria: 1) absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych znajdu

W dniu 18 sierpnia wszyscy obchodzimy Święto Kaszubskiej Flagi. Jest to miłe upamiętnienie naszej tradycji i wartości kulturowych. Dlatego zachęcamy do wywieszenia czarno – żółtych flag! Od 2012 roku, każdego 18 dnia sierpnia obchodzone jest Swiãto Kaszëbsczi Fan

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia