Przejdź do stopki

Rozpoczął się remont drogi powiatowej na 1932G – ul. Majkowskiego w Stężycy. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, a także wymiana części chodników. Zadanie realizowane jest przez Zarząd Dróg Powiatowych, z 50% udziałem finans

Gmina Stężyca ogłosiła przetarg na przebudowę drogi gminnej 167065G w Szymbarku w kierunku Piotrowa. Zadanie ma być realizowane w porozumieniu z Gminą Somonino, Lasami Państwowymi i Gminą Kościerzyna. Zadanie polega na wykonaniu nowego szlaku drogi, częściowo wykorzystując wyjeżdżo

Podczas sesji Rady Gminy Stężyca w dniu 31 sierpnia w Wieloletniej Prognozie Finansowej  dodano nowe przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji związanej z gospodarka komunalną Gminy Stężyca – Usprawnienie realizacji inwestycji w Gminie” na lata 2021 – 2023. Łączn

Postępują prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni na drogach gminnych. Obecnie roboty drogowe realizowane są m.in. w Łączynie. Planowany termin zakończenia to I połowa 2022 roku. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.714.746,00 zł ze środków Rządowego Funduszu

Informujemy, że obecnie trwa remont drogi wojewódzkiej na odcinku od Stężyckiej Huty do Klukowej Huty, podczas którego wykonana zostanie nowa nawierzchnia wraz z oznakowaniem poziomym. Gmina Stężyca w ramach współpracy wykona kanalizację deszczową od wysokości ul. S

W dobrym kierunku zmierzają prace związane z budową ścieżki rowerowej oraz chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 228 w Borucinie. Dzięki nowej infrastrukturze zyskamy połączenie od Wygody Łączyńskiej w kierunku Kamienicy Szlacheckiej. Aktualnie wykonywana jest kładka nad r

W ramach zadania zaplanowano do wykonania nową nawierzchnię SMA wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, montaż progów zwalniających oraz lamp hybrydowych przy przejściach dla pieszych. Planowany termin zakończenia to I połowa 2022 roku. Drogi objęte inwestycją: Droga gminna nr

Mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś już za kilka miesięcy będą mieli do dyspozycji własną świetlicę wiejską. To kolejny zrealizowany w ostatnich latach projekt, będący odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. W skład powstającego obiektu wchodzić będzie sala spotkań dla mies

Od połowy czerwca z daleka dostrzec można znajdujący się na terenie szkoły żuraw budowlany, który wykorzystywany jest do budowy obiektu w technologii prefabrykowanej. Główną zaletą tej technologii jest energooszczędność oraz stosunkowo krótki czas budowy, aniżeli w

6 lipca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Szymbarku Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego przekazał czek dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stężyca na kwotę 33.400 zł. Środki te mają być przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego, kt&oac

Gminna Infolinia Szanowni Państwo, w związku z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19 Wójt Gminy Stężyca podjął działania umożliwiające mieszkańcom gminy Stężyca zapewnienie możliwości zorganizowania bezpłatnego transportu dla osób starszych, z orzeczeniem o

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Stężycy wybudowało nową studnię głębinowej w miejscowości Niesiołowice. Wykonana studnia zaopatruje w wodę mieszkańców Niesiołowic oraz pobliskich miejscowości. Studnia ma 75m głębokości. Zamontowano nową pompę głębinową

W czerwcu zostało ogłoszone postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy budynku dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś. Gmina Stężyca zabezpieczyła środki na wykonanie zadania. Będzie to kolejny, po Sikorzynie, Pierszczewie, Borucinie i Niesiołowicach budynek zrealizowany w odpowiedz

10 czerwca w urzędzie gminy Stężyca wójt Tomasz Brzoskowski podpisał umowę z firmą DROGOMEX sp. z o.o. na zadanie pn. „Remont dróg gminnych nr 167047G, 167054G, 167059G, 167055G, 167035G, 167002G, 167057G, 167013G, 167006G na terenie Gminy Stężyca”. W wyniku realiza

Miło nam poinformować o rozpoczęciu robót związanych z budową infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Stężyca: w centrum wsi Borucino przy drodze wojewódzkiej nr 228 oraz w Kamienicy Szlacheckiej wzdłuż drogi powiatowej nr 1914G. Przepraszamy za wsze

W dniu 17 maja bieżącego roku Wójt Tomasz Brzoskowski wziął udział w podpisaniu umów o dofinansowaniu inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Spotkanie odbyło się w Kartuzach, wzięli w nim udział również Marcin Horała- Wicemin

Pliki

Mapa.jpg 320.44 KB
Oferta 1075.92 KB
Ogłoszenie - Przodkowo 286.19 KB
Oferta 1466.28 KB

Zdjęcia