wróć
Wybrany okres:

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!!

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów!! Środa, 21 października 2020 Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH STUDENTÓW Wtorek, 13 października 2020 Dnia 6 października 2020 roku odbyło się drugie posiedzenie Komisji Rady Gminy Stężyca ds. Oświaty, Sportu, Zdrowia i Polityki Prorodzinnej, na którym pozytywnie zaopiniowano 20 wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, złożonych przez studentów i absolwent&oac

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU

Czwartek, 1 października 2020 WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU   Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały R

Weki z Pomorskiej Spiżarni

Weki z Pomorskiej Spiżarni Czwartek, 1 października 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni”. Konkurs jest skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie wojewó

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA

KOMUNALIZACJA DRÓG W GMINIE STĘŻYCA Środa, 30 września 2020 Gmina Stężyca na bieżąco prowadzi działania mające na celu prowadzenie procesu komunalizacji dróg (przechodzenie działek drogowych, których właścicielem jest Skarb Państwa na własności Gminy Stężyca); przejęcia dróg publicznych powstałych w wyniku podziału nieru

NOWE INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

NOWE INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE NA TERENIE GMINY STĘŻYCA Wtorek, 29 września 2020 W okresie wakacyjnym w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. zawarto porozumienie dotyczące podwyższenia standardu oświetlenia na terenie Gminy Stężyca. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa istniejącej infrastruktury o dodatkowych 107 punktów oś

FOLIE ROLNICZE

FOLIE ROLNICZE Poniedziałek, 28 września 2020 Przypominamy, że od 12 maja 2020 r. działa Gminny Punkt Odbioru foli rolniczych w Delowie.

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE’’

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE’’ Poniedziałek, 28 września 2020 W dniu 28.10.2019 r. Gmina Stężyca podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie w współpracy w realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Zadanie Gminy to wsparcie mieszkańców w składaniu wniosków na

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH - EDYCJA 2020

USUWANIE WYROBÓW AZBESTOWYCH  - EDYCJA 2020 Poniedziałek, 28 września 2020 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2020”.

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STĘŻYCA Piątek, 25 września 2020 Aktualnie teren Gminy Stężyca w 99% jest pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co umożliwia znaczne przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Łączna powierzchnia terenów przeznaczonych na cele budowlane to ok. 1650 ha. Jednakże do tutejszego Urzę

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY STĘŻYCA Wtorek, 22 września 2020 Gmina Stężyca w trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego realizuje roboty związane z wykonaniem nowych nawierzchni bitumicznych na odcinku dróg Stare Czaple w kierunku Gołubia. Wykonywany jest pierwszy odcinek zaplanowanej inwestycji, które w znaczący spos&oacut

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” Wtorek, 22 września 2020 Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu stworzył „Pomorski e-bazarek” - stronę internetową, która umożliwia sprzedaż lokalnych produktów i usług bez udziału pośredników. Jej zadaniem jest pomoc pomorskim rolnikom, producentom i przetwórco

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

ZMIANY W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM  JUŻ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R. Wtorek, 22 września 2020 Kryterium dochodowe z 800 zł na 900 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny  w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. Dochód wyliczany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Mechanizm złotówk

WÓJT GMINY STĘŻYCA WRĘCZYŁ AKTY NADANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

WÓJT GMINY STĘŻYCA WRĘCZYŁ AKTY NADANIA AWANSU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Środa, 16 września 2020 Dnia 11 września 2020 roku w Urzędzie Gminy Stężyca , Wójt Gminy Tomasz Brzoskowski wręczył dziewięciu nauczycielom pracującym w Zespołach Kształcenia i Wychowania na terenie Gminy Stężyca akty nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

GMINA STĘŻYCA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

Czwartek, 10 września 2020 Gmina Stężyca w formie dotacji celowej otrzymała dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla wszystkich gminnych jednostek ochotniczej straży pożarnej. Zakup asortymenty zostanie sfinansowany z dotacji Urz

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ,,PPK BLISKO CIEBIE'', DOTYCZY FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ,,PPK BLISKO CIEBIE'', DOTYCZY FUNKCJONOWANIA I WDROŻENIA PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) Czwartek, 10 września 2020 Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję „PPK blisko Ciebie”, dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) Gdańsk, 23.09.2020 godz. 10:00 Muzeum II Wojny Światowej Celem cyklu konferencji wojew&oacu

GALERIA