Przejdź do stopki

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwoś

Cel operacji: rozwijanie infrastruktury turystycznej publicznie dostępnej poprzez budowę trasy turystycznej o długości 0,90 km z miejscowości Stężyca do miejscowości Chróstowo Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Operacja pn.:  „Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino” mająca na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę trasy rowerowej o długości 2,64 km z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino współfinansowana jest ze

Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego