wróć
Wybrany okres:

Kolejne granty na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 Gmina Stężyca pozyskała kolejne granty w wysokości :  a)  37,7000 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników  Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Łączna k

Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamienicy Szlacheckiej

Czwartek, 10 grudnia 2020 Urząd Gminy w Stężycy informuje, że Ochotnicza Straż Pożarna w Kamienicy Szlacheckiej otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania: Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia osobistego strażaka oraz sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla jednostki Ochot

Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19

Wtorek, 10 listopada 2020 w ramach projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Grant na wsparcie domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Piątek, 16 października 2020 Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 56 550,00 zł na dodatki do wynagrodzeń  dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Stężycy wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami., w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansow

Grant na wsparcie dla placówek całodobowych w związku z epidemią COVID-19 na zakup doposażenia i środków ochrony indywidualnej dla DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W STĘŻYCY

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Gmina Stężyca pozyskała grant w wysokości 38,4 tys. zł na zakup doposażenia i środków ochrony dla Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w związku z epidemią koronawirusa COVID-19. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundus

Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Środa, 27 maja 2020 Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: &

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Stężyca na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów wykluczonych cyfrowo

Piątek, 22 maja 2020 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Gmina Stężyca otrzymała ponownie środki na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia naszych uczniów.   Tym razem gmina pozyskała grant w wysokości 149 999,63 zł n

,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Wtorek, 28 kwietnia 2020 Gmina Stężyca realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do s

Gmina Stężyca w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 69 985,00 zł na zakup 77 tabletów dla uczniów i nauczycieli pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Stężyca.

Piątek, 24 kwietnia 2020 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwoś

Budowa trasy turystycznej na odcinku Stężyca – Chróstowo

Wtorek, 20 lutego 2018 Cel operacji: rozwijanie infrastruktury turystycznej publicznie dostępnej poprzez budowę trasy turystycznej o długości 0,90 km z miejscowości Stężyca do miejscowości Chróstowo Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

Wtorek, 2 stycznia 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino

Środa, 19 kwietnia 2017 Operacja pn.:  „Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino” mająca na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę trasy rowerowej o długości 2,64 km z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino współfinansowana jest ze

Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi

Piątek, 7 października 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Czwartek, 1 stycznia 1970 Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego