wróć
Wybrany okres:

Budowa trasy turystycznej na odcinku Stężyca – Chróstowo

Wtorek, 20 lutego 2018 Cel operacji: rozwijanie infrastruktury turystycznej publicznie dostępnej poprzez budowę trasy turystycznej o długości 0,90 km z miejscowości Stężyca do miejscowości Chróstowo Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni

Wtorek, 2 stycznia 2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino

Środa, 19 kwietnia 2017 Operacja pn.:  „Budowa trasy rowerowej na odcinku Żuromino - Borucino” mająca na celu rozwijanie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę trasy rowerowej o długości 2,64 km z miejscowości Żuromino do miejscowości Borucino współfinansowana jest ze

Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie Gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi

Piątek, 7 października 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej

Czwartek, 1 stycznia 1970 Gmina Stężyca w partnerstwie z Gminą Chmielno, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia realizuje projekt: „Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego