Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  STĘŻYCA

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Lp

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki  przeznaczona do dzierżawy

w  m2

Opis nieruchomości

Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1.

Stężyca

649/40 cz.

GD1R/00034070/1

1,5

Nieruchomość niezabudowana i niezagospodarowana.

 

150,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p – A 050 - U, co oznacza: tereny zabudowy usługowej o szerokim zakresie w tym: usług publicznych, oświaty i kultury, usług zdrowia, usług gastronomii i handlu, usług turystyki.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele umieszczenia 1 szt. pojemników do gromadzenia odzieży używanej.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

2.

Stężyca

498/6 cz.

GD1R/00043084/8

1,5

Nieruchomość stanowi parking i park.

Przeznaczenie  w m.p.z.p – A 055 - ZP, co oznacza: tereny zieleni parkowej i A 056 – KDl, co oznacza: tereny ulic lokalnych.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele umieszczenia 1 szt. pojemników do gromadzenia odzieży używanej.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

3.

Szymbark

91/1 cz.

GD1R/00030190/0

1,5

Nieruchomość zabudowana wraz z parkingiem.

Przeznaczenie  w m.p.z.p – B 049 - U, co oznacza: tereny zabudowy usługowej.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele umieszczenia 1 szt. pojemników do gromadzenia odzieży używanej.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

4.

Żuromino

222/2 cz.

GD1R/00020989/5

3,00

Nieruchomość zabudowana, hydrofornia.

Przeznaczenie  w m.p.z.p – 107 - UK, co oznacza: istniejące ujęcie wody.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele umieszczenia 2 szt. pojemników do gromadzenia odzieży używanej.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 7 grudnia 2023 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

3. Ustalony czynsz będzie płatny: miesięcznie do 5 każdego miesiąca.

4. Począwszy od 01.01.2024 r. stawka czynszu waloryzowana będzie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług publikowany przez GUS.

Stężyca, 2023.12.07

Pliki

Wykaz.pdf 438.94 KB
lokalizacja.docx 3582.37 KB