Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Lp

Położenie

Nieruchomości

(Obręb)

Oznaczenie nieruchomości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki  przeznaczona do dzierżawy

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1.

Potuły

143/3

GD1R/00033970/3

0,54

Nieruchomość jest niezagospodarowana i stanowi grunt rolny VI klasy.

 

400,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p – 1.3 R, co oznacza: tereny produkcji rolnej.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 22 września 2023 r. na okres 21 dni, na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.

2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.

3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2023 – 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2024 r. - rocznie do 31 marca każdego roku.

4. Począwszy od 01.01.2024 r. stawka czynszu może być waloryzowana Zarządzeniem Wójta.

Stężyca, 2023.09.22

 

 

Pliki

Wykaz.pdf 324.39 KB
lokalizacja.docx 1139.61 KB