wróć

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Wójt Gminy Stężyca

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca

woj. pomorskie, powiat kartuski

bip.gminastezyca.pl tel. (58) 882 89 61

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Uchwały nr XVI/211/2020 Rady Gminy Stężyca z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stężyca i Zarządzenia Nr 176/2020 r. z dnia 18.11.2020 r. w sprawie ustalenia formy przetargu, ceny wywoławczej oraz wadium na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stężyca, podaje do publicznej wiadomości wykaz niżej opisanych działek (działki powstaną w wyniku podziału działki nr 307) położonych w obrębie geodezyjnym Czaple, stanowiących własność Gminy Stężyca przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

307/1

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1014

  116.610,00

11.661,00

2.

307/2

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1024

  117.760,00

11.776,00

3.

307/3

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

116.380,00

11.638,00

4.

307/4

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1024

117.760,00

11.776,00

5.

307/5

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

116.035,00

11.603,50

6.

307/6

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

115.575,00

11.557,50

7.

307/7

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1087

125.005,00

12.500,50

8.

307/8

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1080

124.200,00

12.420,00

9.

307/9

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1216

139.840,00

13.984,00

10.

307/10

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

115.575,00

11.557,50

11.

307/11

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1027

118.105,00

11.810,50

12.

307/12

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1026

117.990,00

11.799,00

13.

307/13

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

115.460,00

11.546,00

14.

307/14

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

116.380,00

11.638,00

15.

307/15

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1197

137.655,00

13.765,50

16.

307/16

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1008

115.920,00

11.592,00

17.

307/17

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1011

116.265,00

11.626,50

18.

307/18

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

115.230,00

11.523,00

19.

307/19

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

  115.460,00

11.546,00

20.

307/20

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1003

  115.345,00

11.534,50

21.

307/21

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

115.230,00

11.523,00

22.

307/22

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1016

116.840,00

11.684,00

23.

307/23

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

115.690,00

11.569,00

24.

307/24

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

115.230,00

11.523,00

25.

307/25

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

115.575,00

11.557,50

26.

307/26

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

115.690,00

11.569,00

27.

307/27

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1008

115.920,00

11.592,00

28.

307/28

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

115.690,00

11.569,00

29.

307/29

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1039

119.485,00

11.948,50

30.

307/30

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1131

130.065,00

13.006,50

31.

307/31

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

116.035,00

11.603,50

32.

307/32

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

116.150,00

11.615,00

33.

307/33

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

116.380,00

11.638,00

34.

307/34

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

116.150,00

11.615,00

35.

307/35

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

116.150,00

11.615,00

36.

307/36

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

117.185,00

11.718,50

37.

307/37

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1081

124.315,00

12.431,50

38.

307/38

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

116.380,00

11.638,00

39.

307/39

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

117.185,00

11.718,50

40.

307/40

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1033

118.795,00

11.879,50

41.

307/41

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1036

119.140,00

11.914,00

42.

307/42

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1032

118.680,00

11.868,00

43.

307/43

Czaple

GD1R/00035512/9

0,4856

558.440,00

55.844,00

1. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 119 poz. 2298):

- działki nr: 307/1; 307/2; 307/3; 307/4; 307/5; 307/6; 307/7; 307/8; 307/9; 307/10; 307/11; 307/12; 307/13; 307/14; 307/15; 307/16; 307/17; 307/18; 307/19; 307/20; 307/21; 307/22; 307/23; 307/24; 307/25; 307/26; 307/27; 307/28; 307/29; 307/30; 307/31; 307/32; 307/33; 307/34; 307/35; 307/36; 307/37; 307/38; 307/39; 307/40; 307/41; 307/42 wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej;

- działka nr 307/43 wchodzi w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT terenu zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej i 140-ZL tereny lasów.

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Opis nieruchomości:

Działki położone są w miejscowości Nowe Czaple (obręb geodezyjny Czaple). Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane. 

3. Działy III i IV KW GD1R/00035512/9 są wolne od wpisów.

4. Cena kupna wylicytowana w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

5. Wykaz będzie ogłoszony poprzez  wywieszenie od dnia 18 listopada 2020 r. na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Czaple,

- na stronie internetowej gminy, bip.gminastezyca.pl,

 - w prasie lokalnej.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 wymienionej na wstępie ustawy winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1.   

7. Termin, miejsce, warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu o przetargu. Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie 6 tygodni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o przeznaczeniu działek do sprzedaży.

Bliższych informacji o nieruchomości wykazanej do sprzedaży można uzyskać Urzędzie Gminy Stężyca lub tel. (58) 882 89 61.   

 

Stężyca, 18.11.2020

Tagi