Przejdź do stopki

„Remont dróg gminnych nr 167047G; 167054G; 167059G; 167055G; 167035G; 167002G; 167057G; 167013G, 167006G na terenie Gminy Stężyca” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Treść

logo - dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Projekt pn. „Remont dróg gminnych nr 167047G; 167054G; 167059G; 167055G; 167035G; 167002G; 167057G; 167013G, 167006G na terenie Gminy Stężyca”

Dofinansowanie: 1 714 746 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 429 492 zł

Okres realizacji projektu: czerwiec 2021 – sierpień 2022

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie spójności sieci dróg gminnych z drogami wyższego rzędu.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania odnowiona zostanie nawierzchnia na 10 odcinkach dróg gminnych o łącznej długości 11 614 mb na terenie Gminy Stężyca. Zadanie obejmować będzie następujące drogi gminne:

- drogę gminną nr 167047G relacji Gołubie - Zgorzałe na odcinku długości 2 665 mb,

- drogę gminną nr 167054G relacji Gołubie - Zgorzałe na odcinku długości 974 mb,

- drogę gminną nr 167059G prowadzącą do miejscowości Sikorzyno od drogi powiatowej nr 1920G relacji Stężyca - Gołubie - Szymbark na odcinku długości 1 025 mb,

- drogę gminną nr 167055G prowadzącą do miejscowości Sikorzyno od drogi powiatowej nr 1920G relacji Stężyca - Gołubie - Szymbark na odcinku długości 524 mb,

- drogę gminną nr 167035G relacji Czysta Woda - Niesiołowice na odcinku długości 1 120 mb,

- drogę gminną nr 167002G relacji Klukowa Huta – Łosienice na odcinku długości 2 900 mb,

- drogę gminną nr 167057G (ul. Wczasowa) w miejscowości Gołubie na odcinku 630 mb,

- drogę gminną nr 167013G w centrum miejscowości Łączyno na odcinku długości 486 mb, 

- drogę gminną nr 167006G  (ul. Cicha) w miejscowości Kamienica Szlachecka na odcinku długości 1 290 mb.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

ELEMENTY I RODZAJE ROBÓT

TERMIN REALIZACJI

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni

06.2021 - 05.2022

Warstwa wyrównawcza

06.2021 - 05.2022

Nawierzchnia SMA 4 cm

06.2021 - 05.2022

Pobocza obustronne z kruszywa łamanego szerokosci 0,5 m

06.2021 - 05.2022

Projekty stałej organizacji ruchu

06.2021 - 05.2022

Lampy hybrydowe LED

06.2021 - 05.2022

Progi zwalniające

06.2021 - 05.2022

Oznakowanie pionowe

06.2021 - 05.2022

Oznakowanie poziome

06.2021 - 05.2022

Nadzór inwestorski

06.2021 - 05.2022

Tablice informacyjne

06.2021 - 05.2022