Przejdź do stopki

Seniorzy w gminie

Seniorzy w gminie

Treść

2 lata temu Stężycki samorząd postanowił podjąć działania na rzecz seniorów, które służyć miały niwelacji negatywnych skutków demografii, podnieść jakość życia starszych mieszkańców Gminy, zwiększyć ich udział w życiu społecznym oraz zapewnić jak najdłuższą samodzielność. Tak powstał "Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Stężyca na lata 2019-2023", który określa działania na rzecz jednej z grup społecznych naszej wspólnoty samorządowej – osób w wieku 65 lat i więcej.

 

"Program działań na rzecz osób starszych w Gminie Stężyca na lata 2019-2023” wynika z konsekwentnie prowadzonej polityki tutejszego samorządu, określonej także w Strategii. Na program składa się 16 różnego rodzaju zadań i projektów dedykowanych wyłącznie dla seniorów, z 3 kategorii tematycznych, które są rozłożone na 5 lat kadencji samorządowej. Program ten finansowany jest w głównej mierze z budżetu własnego Gminy i rzadko jest spotykany w takim wymiarze takim wymiarze w skali kraju.

Składową w/w Programu jest lokalny program osłonowy dopłaty do lekarstw dla seniorów, realizowany już po raz drugi. Każdy mieszkaniec gminy w wieku 65 lat i starszy może raz do roku otrzymać dopłatę do lekarstw, pod warunkiem, że dochód na członka rodziny nie przekroczy 600% kryterium dochodowego z pomocy społecznej ( czyli 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł na osobę samotną). Program ten cieszy się dużą popularnością i skorzystało już z niego w 2021 roku 654 seniorów.

Nadal można składać wnioski na rok 2021, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy, a szczegółowych informacji można uzyskać pod nr

tel. 58 882-89-41,53, 55 i 57.