Przejdź do stopki

NABÓR DO „KLUBU NESTOR” W STĘŻYCY

Treść

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy informuje o naborze osób chętnych do uczestnictwa w zajęciach dla seniorów – Klubu NESTOR.

Zajęcia w Klubie przeznaczone są dla osób:

  • będących mieszkańcami Gminy Stężyca,

  • w wieku 60+

i odbywać się będą w Stężycy w formie zajęć aktywizacyjnych, rekreacyjnych, integracyjnych a także w rozwoju, pasji, zainteresowań i ruchu samopomocy na rzecz seniorów.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie NESTOR” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy, ul. Parkowa 1, w godzinach jego urzędowania.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

  • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy przy ul. Parkowej 1,

  • ze strony internetowej Gminy Stężyca.

KLUB przeznaczony jest dla 20 uczestników. O przyjęciu do Klubu decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych, Komisja rekrutacyjna utworzy listę rezerwową uczestników.

Wszelkich informacji udziela pracownik socjalny pod nr telefonu 58 882-89-55.

Pliki

Załączniki 34.53 KB