Przejdź do stopki

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW

POMOC NA ZAKUP LEKARSTW DLA SENIORÓW

Treść

Uprzejmie informujemy, że do 31 grudnia 2020 r. seniorzy , którzy ukończyli 65 lat mogą składać wnioski i uzyskać dofinansowanie do zakupu lekarstw w wysokości 200 zł w ramach „Programu osłonowego w zakresie pomocy na zakup lekarstw dla starszych mieszkańców Gminy Stężyca”

 

Warunki jakie seniorzy muszą spełnić to:

  • zameldowanie i zamieszkanie na stałe w gminie Stężyca,

  • ukończenie 65 lat,

  • dochód na członka rodziny poniżej 3 168,00 zł na osobę w rodzinie i 4 206,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.


 

Każdy senior może złożyć wniosek w ramach programu jeden raz w roku 2020.

Wnioski do pobrania na stronie internetowej Gminy Stężyca: www.gminastezyca.pl (zakładka SENIOR W GMINIE) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stężycy.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod nr tel. 58 882-89-41, 55, 56 lub 57.