Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY  STĘŻYCA

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę  

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Lp.

Położenie

Nieruchomości

(Obręb)

Oznaczenie nieruchomości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki  przeznaczona do dzierżawy

w  ha

Opis nieruchomości

Wysokość miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1.

Stężyca

738 cz.

GD1R/00059194/7

0,0025

Nieruchomość stanowi ulicę lokalną.

 

150,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p – A 020-KDL, A 012-KDD, A 014-KDD, co oznacza: tereny ulic lokalnych i dojazdowych.

Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele handlowe.

Termin zagospodarowania – po zawarciu umowy dzierżawy.

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 27 listopada 2023 r. na okres 21 dni,  na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 1 roku.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: miesięcznie do 10 – tego każdego miesiąca.

Stężyca, 2023.11.27

Pliki

Wykaz.pdf 313.52 KB
lokalizacja.docx 345.04 KB