wróć
WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

FILM PREZENTUJĄCY DZIAŁKI - KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYŚWIETLIĆ

Film prezentujący działki

WÓJT GMINY STĘŻYCA

 

ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie

 tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl

Na podstawie art. 37, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 11 z późn. zm.) oraz § 3, § 4, § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) 

                                        ogłasza II przetarg ustny nieograniczony      

na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

Informacje dodatkowe

1.

307/1

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1014

111 540,00 zł

11 154,00 zł

 

2.

307/2

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1024

112 640,00 zł

11 264,00 zł

 

3.

307/3

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111 320,00 zł

11 132,00 zł

 

4.

307/4

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1024

112 640,00 zł

11 264,00 zł

 

5.

307/5

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

110 990,00 zł

11 099,00 zł

 

6.

307/6

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

110 550,00 zł

11 055,00 zł

 

7.

307/7

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1087

119 570,00 zł

11 957,00 zł

 

8.

307/8

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1080

118 800,00 zł

11 880,00 zł

Informacje w pkt. 4 ogłoszenia

9.

307/9

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1216

133 760,00 zł

13 376,00 zł

10.

307/10

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

110 550,00 zł

11 055,00 zł

 

11.

307/11

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1027

112 970,00 zł

11 297,00 zł

 

12.

307/12

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1026

112 860,00 zł

11 286,00 zł

 

13.

307/13

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

110 440,00 zł

11 044,00 zł

Informacje w pkt. 4 ogłoszenia

14.

307/14

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111 320,00 zł

11 132,00 zł

15.

307/15

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1197

131 670,00 zł

13 167,00 zł

Informacje w pkt. 4 ogłoszenia

16.

307/16

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1008

110 880,00 zł

11 088,00 zł

17.

307/17

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1011

111 210,00 zł

11 121,00 zł

 

18.

307/18

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110 220,00 zł

11 022,00 zł

 

19.

307/19

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1004

110 440,00 zł

11 044,00 zł

 

20.

307/20

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1003

110 330,00 zł

11 033,00 zł

 

21.

307/21

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110 220,00 zł

11 022,00 zł

 

22.

307/22

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1016

111 760,00 zł

11 176,00 zł

 

23.

307/23

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

110 660,00 zł

11 066,00 zł

 

24.

307/24

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1002

110 220,00 zł

11 022,00 zł

 

25.

307/25

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1005

110 550,00 zł

11 055,00 zł

 

26.

307/26

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1006

110 660,00 zł

11 066,00 zł

 

27.

307/31

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1009

110 990,00 zł

11 099,00 zł

 

28.

307/32

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111 100,00 zł

11 110,00 zł

 

29.

307/33

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111 320,00 zł

11 132,00 zł

 

30.

307/34

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111 100,00 zł

11 110,00 zł

 

31.

307/35

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1010

111 100,00 zł

11 110,00 zł

 

32.

307/36

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

112 090,00 zł

11 209,00 zł

 

33.

307/37

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1081

118 910,00 zł

11 891,00 zł

 

34.

307/38

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1012

111 320,00 zł

11 132,00 zł

 

35.

307/39

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1019

112 090,00 zł

11 209,00 zł

 

36.

307/40

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1033

113 630,00 zł

11 363,00 zł

 

37.

307/41

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1036

113 960,00 zł

11 396,00 zł

 

38.

307/42

Czaple

GD1R/00035512/9

0,1032

113 520,00 zł

11 352,00 zł

 

1. Opis nieruchomości - Działki położone są w miejscowości Nowe Czaple (obręb geodezyjny Czaple). Dojazd do nieruchomości dobry, drogą gminną o nawierzchni utwardzonej. Działki są niezabudowane, niezagospodarowane.

2. Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2010 r. nr 119 poz. 2298):

- działki nr: 307/1; 307/2; 307/3; 307/4; 307/5; 307/6; 307/7; 307/8; 307/9; 307/10; 307/11; 307/12; 307/13; 307/14; 307/15; 307/16; 307/17; 307/18; 307/19; 307/20; 307/21; 307/22; 307/23; 307/24; 307/25; 307/26; 307/31; 307/32; 307/33; 307/34; 307/35; 307/36; 307/37; 307/38; 307/39; 307/40; 307/41; 307/42 wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem 141-MN/UT teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy letniskowej indywidualnej;

W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu.

Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.

3. Działy III i IV KW GD1R/00035512/9 są wolne od wpisów.

4. Ze względu na ukształtowanie terenu i możliwość zagospodarowania, działki wskazane poniżej będą sprzedawane łącznie:

Lp.

Nr działki

Obręb

Nr KW

Pow. ha

Cena wywoławcza

w zł -  netto

Wadium

w zł

1.

307/8, 307/9

Czaple

GD1R/00035512/9

0,2296

252 560,00 zł

25 256,00 zł

2.

307/13, 307/14

Czaple

GD1R/00035512/9

0,2016

221 760,00 zł

22 176,00 zł

3.

307/15, 307/16

Czaple

GD1R/00035512/9

0,2205

242 550,00 zł

24 255,00 zł

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. dla działek:

- 307/1, 307/2, 307/3, 307/4, 307/5, 307/6, o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/7, 307/10, 307/11, 307/12 o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/17, 307/18, 307/19, 307/20, 307/21 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/22, 307/23, 307/24, 307/25, 307/26 o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/36, 307/35, 307/34, 307/33, 307/32, 307/31 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/37, 307/38, 307/39, 307/40, 307/41, 307/42 o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

II przetarg ustny nieograniczony dla działek sprzedawanych łącznie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. dla działek:

- 307/8, 307/9 o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/13, 307/14 o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

- 307/15, 307/16 o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1 , (pok. narad, nr 125, I p.);

6. Wadium:

1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.

2) Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 14 czerwca 2021 r. z dopiskiem „Przetarg Nowe Czaple, dz. nr … ” (dzień wpływu środków na konto Gminy).

3) Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi zbywanej nieruchomości.

4) Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

5) Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie ulega przepadkowi.

6) Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7. Pozostałe warunki przetargu:

1) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

2) Cena osiągnięta w przetargu, do której zostanie doliczony należny podatek VAT, będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.  

3) Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej kupna – sprzedaży zostanie ustalony z nabywcą po zakończeniu przetargu.

4) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie  podanych w zawiadomieniu  przez Wójta Gminy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

5) Nabywca ponosi koszty związane ze wskazaniem punktów granicznych nabywanej nieruchomości.

Informacja dla uczestników przetargu:

1) osoby fizyczne winne przedłożyć dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),

2) w przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa przedłożonego w oryginale w dniu przetargu,

3) w przypadku osób prawnych lub prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź wydruk z CEIDG (za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone na wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu),

4) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki,

5) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków,

6) w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu,

7) w przypadku rozdzielności majątkowej należy przedłożyć odpowiedni dokument,

8) osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,

- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,

- prasa, serwis ogłoszeniowy.

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 60, email: jstencel@gminastezyca.pl.

 

Stężyca, 04.05.2021 r.

 
Tagi