wróć

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STĘŻYCA W SPRAWIE SPORZĄDZENIA WYKAZU NIERUCHOMOSCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

  1. Wykaz zostanie wyłożony do publicznej wiadomości od dnia 8 lipca 2019 r. na okres 21 dni, na stronie bip.gminastezyca.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
  3. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2019 - 30 dni od zawarcia umowy, począwszy od 2020 r. - rocznie do 31 marca każdego roku.
  4. Czynsz może być aktualizowany rokrocznie na podstawie Zarządzenia Wójta.
Tagi