Przejdź do stopki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Treść

Lp.

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

nr działki

Księga

wieczysta

KW

Pow.

działki

w  ha

Rodzaj

użytku

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

w zł (netto)

rocznie

Przeznaczenie nieruchomości

 i  sposób jej

zagospodarowania

 

1

2

3

4

5

 

6

7

1.

Klukowa Huta

37

GD1R/00000782/8

1,26

RV

504,00 zł

Przeznaczenie  w m.p.z.p. –  1.1.R – co oznacza: tereny produkcji rolnej, funkcja uzupełniająca: zalesienia, infrastruktura techniczna.

Sposób zagospodarowania – cele rolne

2.

Klukowa Huta

187/3

GD1R/00000782/8

0,02

RV

20,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p. – 016U- teren zabudowy usługowej o szerokim zakresie w tym: usług publicznych….).

Sposób zagospodarowania – cele rolne

  1. Wykaz zostanie wyłożony  do publicznej wiadomości na stronie  bip.gminastezyca.pl oraz  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca  w okresie od  dnia  02 listopada 2016 r. na okres 21  dni.
  2. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 1 roku.
  3. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, jeżeli dzierżawą będzie zainteresowanych więcej niż 1 osoba.
  4. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2016 -  30 dni od  zawarcia umowy, począwszy od 2017 r. -  rocznie do 31 marca  każdego roku.

Stężyca, 2016.10.31

Pliki

mapa.pdf 812.23 KB
og_oszenie.pdf 332.01 KB