Przejdź do stopki

WÓJT GMINY STĘŻYCA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻĄWĘ

Treść

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t.Dz. U. z 2015 r.poz.1774  z późn. zm.)  Wójt Gminy  Stężyca ogłasza, co następuje:

z  nieruchomości Gminy  Stężyca przeznaczono do oddania w dzierżawę na cele rolne następujące nieruchomości:

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie nieruchomości nr działki Księga wieczysta KW Pow. działki w ha Opis nieruchomości Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy w zł (netto) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Czaple 46/1 GD1R/00029350/0 0,35 Działka gruntu  stanowi użytek rolny, położony w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 140,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p -  034 MN/MR– tereny  zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
2 Czaple 126 GD1R/00031308/8 0,39 Działka gruntu  stanowi użytek rolny, położony w sąsiedztwie gruntów rolnych. 200,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p - 038 –ZK – co oznacza  tereny zieleni ekologiczno-krajobrazowej.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
3 Czaple 300 GD1R/00031308/8 0,91 Działka gruntu  stanowi użytek rolny, położony w sąsiedztwie gruntów rolnych. 364,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p  -125 ZR – co oznacza tereny zieleni rekreacyjnej.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
4 Czaple 299 GD1R/00031308/8 0,15 Działka gruntu  stanowi użytek rolny, położony w sąsiedztwie gruntów rolnych. 60,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p - 125 ZR – co oznacza  tereny zieleni rekreacyjnej.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
5 Stężyca 119/6cz. GD1R/00039325/9 0,77

Nieruchomość stanowi grunt  rolny, położony w sąsiedztwie lasu.

 
310,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p - 011 UT – tereny turystyki.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
6 Stężyca 119/9cz. GD1R/00036170/6 0,33

Nieruchomość stanowi grunt  rolny, położony w sąsiedztwie lasu.

 
140,00

Przeznaczenie  w m.p.z.p -011  UT – tereny turystyki.

 
Sposób zagospodarowania – dzierżawa na cele rolne.
  1. Wykaz zostanie wyłożony  do publicznej wiadomości   od  dnia 27 września  2016  r. na okres 21 dni,  na stronie  bip.gminastezyca.pl oraz  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca.
  2. Umowy dzierżawy na działki opisane w  pkt 1 i  2 zostaną zawarte na okres 3 lat.
  3. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu, jeżeli dzierżawą będzie zainteresowanych więcej niż 1 osoba.
  4. Ustalony czynsz będzie płatny: za rok 2016 -  30 dni od  zawarcia umowy, począwszy od 2017 r. -  rocznie do 31 marca  każdego roku.
  5. Czynsz może być  aktualizowany rokrocznie na podstawie  Zarządzenia Wójta.

Stężyca, 2016.09.26