Przejdź do stopki

Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Stężyca poprzez budowę placów zabaw oraz boiska sportowego w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka i Borucino”

Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Stężyca poprzez budowę placów zabaw oraz boiska sportowego w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka i Borucino”

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Stężyca poprzez budowę placów zabaw oraz boiska sportowego w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta, Kamienica Szlachecka i Borucino

Nr umowy: 00199-6922-UM1100156/010
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 313, 322,323: Odnowa i rozwój wsi

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
388.000,00 zł

Wartość dofinansowania:
157.723,00 zł

Wskaźnik produktu: budowa trzech placów zabaw w miejscowościach Stężyca, Klukowa Huta i Kamienica Szlachecka oraz boiska sportowego w Borucinie

Okres realizacji projektu: 2011

Zdjęcia