Przejdź do stopki

Wykorzystanie walorów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji – oznakowanie turystyczne Gminy Stężyca”

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Wykorzystanie walorów naturalnych, kulturowych i historycznych dla rozwoju turystyki i rekreacji – oznakowanie turystyczne Gminy Stężyca

Nr umowy: 00341-6930-UM1140751/11 z dnia 16.06.2011 r.
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
21.280,00 zł

Wartość dofinansowania:
12.110,56 zł

Wskaźnik produktu: wykonanie ośmiu drogowskazów informacyjnych kierujących do najważniejszych zabytków i atrakcji turystycznych oraz ustawienie 6 tablic informacyjnych z mapą sołectw, mapą gminy Stężyca oraz zaznaczeniem 8 głównych atrakcji turystycznych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca

Okres realizacji projektu: 2011