Przejdź do stopki

Przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania wody – etap 1

Przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania wody – etap 1

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie – stacja uzdatniania wody – etap 1

Nr umowy: 00143-6921-UM1100163/11
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
199.475,00 zł

Wartość dofinansowania:
79.797,00 zł

Wskaźnik produktu: przebudowa ujęcia wody w Pierszczewie dla miejscowości Gołubie

 

Okres realizacji projektu: 2012

Zdjęcia