Przejdź do stopki

„Budowa hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino”

„Budowa hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino”

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Budowa hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00314-6930-UM1130396/13
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
328 004,10 zł

Wartość dofinansowania:
205 088,00 zł

Wskaźnik produktu: kompleksowa infrastruktura publiczna w postaci hangaru na sprzęt wodny w miejscowości Borucino wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez budowę miejsc parkingowych oraz ciągu pieszo jezdnego

Okres realizacji projektu: 2013-2015

Zdjęcia