Przejdź do stopki

Budowa ekologicznego parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe

Budowa ekologicznego parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Informacje opracowane przez Gminę Stężyca
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Tytuł projektu: Budowa ekologicznego parku naukowo – rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe

Nr umowy o przyznanie pomocy: 00337-6930-UM1130451/13
Nazwa Programu Operacyjnego: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4: „Leader”

Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”  objętego PROW na lata 2007-2013

Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:
442 800,00 zł

Wartość dofinansowania:
288 000,00 zł

Wskaźnik produktu: kompleksowa i ogólnodostępna infrastruktura, w szczególności dla osób poniżej 26 roku życia, w postaci parku naukowo-rekreacyjnego w miejscowości Zgorzałe ze ścieżką naukowo-techniczną, placem naukowo-technicznym, placem zabaw, boiskiem – placem pokazowym wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez uporządkowanie zieleni oraz dojazdem i miejscami parkingowymi

Okres realizacji projektu: 2013-2014