wróć

Budowa drogi gminnej Czapielski Młyn – Nowe Czaple

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Budowa drogi gminnej Czapielski Młyn - Nowe Czaple

Nr umowy: Z/2.22/III/3.1/148/04/U/34/05/227/04/U/8/05
Nazwa Programu Operacyjnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006
Priorytet 3: Rozwój lokalny

Działanie 3.1: Obszary wiejskie
Fundusz, z którego inwestycja jest współfinansowana:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Całkowita wartość projektu:
1.405.266,16 zł

Wartość dofinansowania:
1.053.949,62 zł

Wskaźnik produktu: długość nowo wybudowanej drogi gminnej – 2,076 km

Okres realizacji projektu: 2005-2006

Tagi

GALERIA