Przejdź do stopki

Gmina Stężyca w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 69 985,00 zł na zakup 77 tabletów dla uczniów i nauczycieli pięciu placówek oświatowych z terenu gminy Stężyca.

Treść

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Tablety wysokiej jakości umożliwią uczniom i nauczycielom, którzy nie mieli dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

 

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 69 985,00 zł, już dnia 22.04.2020 r. do 5 szkół podstawowych z terenu gminy Stężyca tj. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukwej Hucie, Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej oraz Zespół Kształcenia i Wychowania w Gołubiu trafiło 77 tabletów zaspokajający potrzeby 65 uczniów oraz 12 nauczycieli. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.