Przejdź do stopki

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Podpisanie umowy o partnerstwie - „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Treść

Dnia 26 stycznia 2017 r. podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym, a Partnerami projektu Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki

na rzecz realizacji Projektu:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego, Przedsięwzięcie Strategiczne Pomorskie Szlaki Kajakowe
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

Zdjęcia