Przejdź do stopki

Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

Treść

Dnia 27 stycznia 2017 r. Gmina Stężyca złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu:

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”

w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.08.04.00-IZ.00-22-001/16 dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany będzie zgodnie z umową o partnerstwie pomiędzy Gminą Stężyca – Partnerem wiodącym oraz Partnerami projektu tj. Gminą Chmielno, Gminą Kartuzy, Gminą Somonino, Gminą Żukowo, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Miejską Pruszcz Gdański oraz Pawłem Marszk prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego Kaszubskie Kajaki.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych związanych z turystyką kajakową w obrębie szlaku kajakowego Kółka Raduńskiego oraz rzeki Raduni.

Całkowita wartość projektu: 7 661 679,20 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania UE: 6 474 695,82 zł

Okres realizacji projektu: 11.02.2015 r. – 31.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu zrealizowane zostaną następujące zadnia inwestycyjne:

Gmina Stężyca:

a) Przystań kajakowa w miejscowości Gołubie;

b) Przystań kajakowa w miejscowości Stężyca;

c) Przystań kajakowa w miejscowości Zgorzałe;

d) Przystań kajakowa w miejscowości Borucino;

 

Gmina Chmielno:

a) Przystanek kajakowy nad jeziorem Białym;

b) Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej Dulka;

c) Przystań kajakowa nad jeziorem Raduńskim w Przewozie;

d) Przystanek kajakowy przy Ośrodku Wypoczynkowym Krefta;

e) Przystań kajakowa nad jeziorem Kłodno w Zaworach;

f) Przenoska przy Jazie Chmielonko oraz przystanek kajakowy;

g) Przystanek kajakowy w Przewozie;

 

Gmina Kartuzy:

a) Budowa 7 pływających pomostów na terenie kompleksu Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze wraz z wyciągarką linową służącą do obsługi slipu w Centrum Sportów Wodnych i Promocji;

b) Budowa pomostów dla obsługi ruchu kajakowego wraz z oznakowaniem drogowym w rejonie mostu drogowego i jazu piętrzącego w miejscowości Brodnica;

c) Rewitalizacja dna jeziora pod mostem na drodze wojewódzkiej nr 228 w miejscowości Ręboszewo;

 

Gmina Somonino:

a) Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Somonino wraz z niezbędną infrastrukturą;

b) Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Goręczyno wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą;

c) Budowa pomostów na jeziorze Ostrzyckim;

d) Budowa przystani kajakowej nad rzeką Radunią w miejscowości Ostrzyce;

 

Gmina Żukowo:

a) Przenoska w Lniskach;

b) Przystań kajakowa i przenoska w Żukowie;

c) Przystań i pole biwakowe w Rutkach;

d) Przewózka w Niestępowie;

 

Gmina Pruszcz Gdański:

a) Budowa przystań kajakowej w Straszynie;

 

Gmina Miejska Pruszcz Gdański:

a) Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim - przystań przy Faktorii;

b) Budowa dwóch przystani kajakowych na rzece Raduni w Pruszczu Gdańskim -przystań przy CKiS;

 

Paweł Marszk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego KASZUBSKIE KAJAKI Paweł Marszk:

a) Przystań końcowa spływu w Kiełpinie.