Przejdź do stopki

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca”

Treść

Dnia 5 maja 2016 r. opublikowana została przez Ministerstwo Środowiska lista rankingowa projektów dla konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015, w ramach którego Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Stężyca, Szymbark, Potuły, Kamienica Szlachecka, Borucino, na terenie aglomeracji Stężyca” w ramach Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Przedmiotowy projekt uzyskał pozytywną kwalifikację na liście rankingowej i został przekazany do dalszego etapu oceny.

Wnioskowana kwota dofinansowania – 20 731 403,04 zł

Całkowita wartość projektu – 39 158 685,84 zł