Przejdź do stopki

Nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne

Nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne

Treść

Nadraduńskie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne to inwestycja zlokalizowana nad brzegiem Jeziora Raduńskiego Górnego. Obszar całego kompleksu obejmuje teren o powierzchni ok. 10 ha. Park turystyczno-rekreacyjny został podzielony na pięć stref:

- strefa I - reprezentacyjna - składa się z placu reprezentacyjnego i parkingów wraz z uporządkowana zielenią oraz obiektami małej architektury,

- strefa II - zadaszona scena wraz z kompleksem budynków stanowiących zaplecze dla występujących artystów, widowni i placów dla organizacji imprez,

- strefa III - edukacyjna - miasteczko ruchu drogowego wraz z zielenią i tablice informacyjne,

- strefa IV - rekreacyjna - naturalne założenia parkowe o swobodnej kompozycji z częściowym wykorzystaniem istniejących zadrzewień, alejki parkowe wraz z małą architekturą i okalającą park ścieżką rowerową,

- strefa V - rekreacyjna dla dzieci - bezpieczne tereny zielone, labirynty i plac zabaw.

Powstały obiekt przystosowany jest do organizacji szerokiego wachlarza imprez rekreacyjnych czy promocyjnych, jak również sportowych i edukacyjnych. Odbywały się tu takie imprezy plenerowe jak: Dni Gminy Stężyca wraz z Nocą Kabaretową pod Żaglami, GARMIN Iron Triathlon Stężyca, Przebojowa Majówka w Stężycy, a także imprezy o charakterze lokalnym, jak Jarmark Kaszubski i Dożynki Gminne. Dodatkowo stanowi doskonała ofertę dla mieszkańców i turystów odwiedzających Kaszuby. Projekt ten to nowoczesna forma, która stworzyła miejsce spotkań spełniające oczekiwania użytkowników w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.