Przejdź do stopki

Plany zagospodarowania przestrzennego - nieaktualny

Treść

ARTYKUŁ W TRAKCIE EDYCJI

OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE STĘŻYCA

OBRĘB STĘŻYCA

1. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca-Stężyca Centrum:

- Uchwała Nr VII/74/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 131, poz. 2358) POBIERZ-> skan strony 1-112, skan strony 113-214, mapa;

- Uchwała Nr XXXVIII/356/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum obejmującego strefy A 026-USR, A 028-USR, A 032-USR, A 033-MN, A 042-MN, A 043-MN/U, A 047-MN/U, A 060-MN/MR, A 059-MN, A 062-U, A 063-MN, A 068-MN, A 072-MN, A 074-U, A 076-MN, A 079-MN, A 081-UT, A 083-MN/UT, A 085-UT, A 087-MN/UT, A 091-MN/UT, A 093-MN/MR, A 095-MN/MR, A 097-MN, A 099-MN/U, A 101-MN, D 034-MN/U, D 020-MN, E 005-MN/U, E 012-U, E 013-MN/U, C 039-MN, C 043-U, D 050-MN/U, D 024-U, B 056-MN/MR oraz B 002-P, B 005-P, B 007-P, B 011-P, B 021-P, B 024-MN, C 001-MN/MR, C 008-MN/MR, C 050-MN/U, C 051-MN/U, C 053-MN/U, C 057-MN/U, C 058-MN, D 020-MN, D 026-MN, D 074-MN/MR, E 038-MN, E 040-MN, E 048-MN/U (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 105,poz.2043) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XL/394/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum obejmującej strefę B 032-MN/U (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 128,poz.2454) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum obejmującego strefę A 094-ZL (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83,poz.1760) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum obejmującej strefę D 017-MN/U (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83,poz.1761) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum dla terenu A050USR (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82,poz.1735) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Stężyca Centrum dla terenu B031 UK (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82,poz.1759) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XII/145/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
geodezyjnego Stężyca (Dz. Urz. 2012,poz.1832) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XII/144/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
- Stężyca Centrum (Dz. Urz. 2012,poz.1787) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XII/143/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca
- Stężyca Centrum (Dz. Urz. 2012,poz. 1831) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XIV/160/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części obrębu geodezyjnego Stężyca dla terenu A028 USR (Dz. Urz. 2012,poz. 2555) POBIERZ-> skan;

2. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca -Śnice

- Uchwała Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca - Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 130, poz. 2346) POBIERZ-> skan.

OBRĘB SZYMBARK

3. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark

- Uchwała Nr VII/72/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 130,poz.2345) POBIERZ-> skan strony 1-109, skan strony 110-166, mapa;

- Uchwała Nr XIV/159/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark obejmującej strefy D 021-MN; D 020-KDD i D 015-ZL/ZN (Dz. Urz. 2012, poz. 2495) POBIERZ-> skan.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark Rejon CEPR w gminie Stężyca

- Uchwała Nr XL/395/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Szymbark - rejon Centrum Edukacji i Promocji Regionu (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 126,poz.2423) POBIERZ-> skan.

OBRĘB GOŁUBIE

5. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie

- Uchwała Nr VII/71/2007 rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 135, poz. 2411) POBIERZ-> skan.

- Uchwała Nr XXXIII/328/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie dotyczącej terenu A 036-KDZ , B 019-USR (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 74, poz.1251) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XIV/158/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie (Dz. Urz. 2012,poz.2494) POBIERZ-> skan.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-Gołubie Wschód

- Uchwała Nr VII/68/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - Gołubie Wschód (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 134, poz. 2396) POBIERZ-> skan.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-Gołubie Zachód

- Uchwała Nr VII/70/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - Gołubie Zachód (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 135, poz. 2411) POBIERZ-> skan;

- Uchwała Nr XXXIII/329/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - Gołubie Zachód ( Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 74, poz. 1252) POBIERZ-> skan.

8. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-przy jeziorze Kniewo

- Uchwała Nr VII/69/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie - przy jeziorze Kniewo (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 135, poz. 2409) POBIERZ-> skan.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie-pomiędzy jeziorem Dąbrowskim, a torami kolejowymi

- Uchwała Nr XX/224/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gołubie- pomiędzy jeziorem Dąbrowskim a torami kolejowymi (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 47, poz. 935) POBIERZ-> skan.

OBRĘB SIKORZYNO

10. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno-Sikorzyno Północ

- Uchwała Nr XI/119/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Sikorzyno - Sikorzyno północ (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 36, poz. 1078) POBIERZ-> skan.

11. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno-przy starym torowisku

- Uchwała Nr XI/117/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Sikorzyno - przy starym torowisku (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 38, poz. 1143) POBIERZ-> skan.

12. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno-letniska

- Uchwała Nr XI/120/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Sikorzyno - letniska (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 38, poz. 1144) POBIERZ-> skan.

13. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sikorzyno-przy jeziorze Długim

- Uchwała Nr XI/118/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Sikorzyno - przy jeziorze Długim (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 40, poz. 1168) POBIERZ-> skan.

OBRĘB KLUKOWA HUTA

14. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta

- Uchwała Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Klukowa Huta (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz.1410) POBIERZ-> skan.

- Uchwała Nr XXXVIII/359/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta POBIERZ-> skan.

- Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Klukowa Huta dla terenu 016P i 014P (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83,poz.1762) POBIERZ-> skan.

OBRĘB PIERSZCZEWO

15. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pierszczewko

- Uchwała Nr XIV/142/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmenty wsi Pierszczewko (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 50, poz.1411) POBIERZ-> skan.

16. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pierszczewo

- Uchwała Nr VI/37/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Pierszczewo, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 83, poz.1763) POBIERZ-> skan.

OBRĘB NIESIOŁOWICE

17. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niesiołowice w Gminie Stężyca

- Uchwała Nr XX/222/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 października 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Niesiołowice, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 10, poz.263) POBIERZ-> uchwała doc, załącznik 1 doc, załącznik 2 doc, załącznik 3.1 doc, załącznik 3.2 doc skan.

OBRĘB POTUŁY

18. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Potuły

- Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 31 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Potuły, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 82, poz.1736) POBIERZ-> skan.

OBRĘB ZGORZAŁE

19. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zgorzałe

- Uchwała Nr XX/223/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zgorzałe (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 54, poz.1030) POBIERZ-> skan.

- Uchwała Nr XII/141/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stężyca (Dz. Urz. 2012, poz.1817) POBIERZ-> skan.

OBRĘB ŻUROMINO

20. Plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żuromino, w gminie Stężyca

- Uchwała Nr XXII/248/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Żuromino, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 67, poz.1340) POBIERZ-> skan, załącznik nr 1, załącznik nr 2.

21. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żuromino

- Uchwała Nr XXXVIII/354/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żuromino - Żuromino Centrum (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 104, poz.2033) POBIERZ-> skan.

OBRĘB KAMIENICA SZLACHECKA

22. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka

- Uchwała Nr XXII/247/2008 Rady Gminy Stężyca z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kamienica Szlachecka (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 67, poz.1339) POBIERZ-> skan.

- Uchwała Nr XII/146/2012 Rady Gminy Stężyca z dnia 1 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Kamienica Szlachecka (Dz. Urz. 2012, poz.1357) POBIERZ-> skan.

OBRĘB BORUCINO

23. Plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Borucino

- Uchwała Nr XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Borucino, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 95, poz.1845) POBIERZ-> skan.

OBRĘB ŁĄCZYNO

24. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łączyno

- Uchwała Nr XXXVIII/357/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Łączyno, w gminie Stężyca (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 102, poz.2010) POBIERZ-> skan.

OBRĘB CZAPLE

25. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Czaple

- Uchwała Nr XXXVIII/355/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Czaple (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 119, poz.2298) POBIERZ-> skan.

OBRĘB GAPOWO

26. Plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gapowo

- Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Gminy Stężyca z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Gapowo, w gminie Stężyca(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 10, poz.257) POBIERZ-> skan.