Przejdź do stopki

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2019”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stężyca – edycja 2019”

Treść

SPRAWOZDANIE

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wyniku rozstrzygnięcia naboru przyznał Gminie Stężyca dofinansowanie  na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest po nawałnicy z terenu gminy Stężyca”.

W ramach powyższego zadania Gmina Stężyca otrzymała dotację z w wysokości 34369,50 zł. Środki pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 17184,50 zł, oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 17185 zł. Dofinansowanie  zostało przyznane w związku z realizacją  Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Całość pozyskanej dotacji stanowiły koszty kwalifikowane zadania związanego z demontażem, transportem, i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Realizacja inwestycji pozwoliła na osiągnięcie efektu rzeczowego w postaci  usunięcia 4926,00 m2 odpadów zawierających azbest o łącznej masie 65,780 Mg. Odpady znajdowały się na 4 budynkach o funkcji mieszkaniowej oraz 19 budynkach o funkcji gospodarczej.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od wielu lat wspiera zadania związane z unieszkodliwianie na terenie gminy Stężyca w ramach których udało się już usunąć łącznie 31303 m2, co stanowiło 449,81 Mg wyrobów zawierających azbest.